חוקת ארצות־הברית וכתב־הזכויות

ותוספות 10 — 1 לחוקה ) החוקה הוצעה לאישור הקונגרס ב 17 בספטמבר 1787 ונכנסה בתוקפה עם הסכמתן של תשע מדינות של ארצות הברית , ב 21 ביוני . 1788 עם קבלתה נכנסה בתוקפה האמנה שעל פיה הסכימו 'בני ארצות הברית' להתארגן מחדש כריפובליקה פדראלית . מבחינות רבות הריהי החוקה הפדראלית העתקה של רעיון החוקה מתחום המדינות לתחום המימשל הפדראלי , וכמו בחוקות המדינות שקדמוה היא משמשת הסכם שעל פיו מעמידים היחידים חברה - בנידון שלנו חברה לאומית - הכוללת את המדינות כחל ק בלתי נפרד של איחודה . כמו בחוקות המדינה מקבלת גם החוקה של ארצות הברית את תוקפה כחוק יסוד על ידי תהליך מיוחד של ועידות חוקתיות , המתכנסות כדי לבטא את רצון בני החברה ; היא מגדירה את מבנה השלטון ואת סמכויותיו , כדי להגביל את תהום השררה ביחס לעם , ליחידים ולמדינות , ומבקשת ליצור 'מימשל חוק' כנגד שלטון בני אדם . מבחינות אחרות היתה החוקה של ארצות הברית חידוש נועז ומקורי בתחום ההגות והמעש המדיניים ב'המציאה' פתרון של קבע לבעיות המימשל הפדראלי . הוכחה לכך משמשת העובדה שהחוקה הפדראלית בלבד , מכל צורות המימשל אשר כוננו מאז 1789 בעולם המערבי , נשארה בת...  אל הספר
מוסד ביאליק