חלק שני שטח המימשל

תושבי השטח , שנקרא קודם לכן גליל מפרץ מאסאצ'וסטס , מסכימים בזה איש את אחיו בפומבי ובמשותף להתכונן בצורת מדינה חופשית , ריבונית ועצמאית בשם קהיליית מאסאצ'וסטס . . 18 אי תלות הרשות השיפוטית על פי Act of Settlement מ . 19 . 1701- הדגשת הפרדת הרשויות , המבטאת את השקפותיו של ג'ון אדאמס , היא חידוש במערכת החוקתית של ארצות הברית לפני קבלת החוקה הפדראלית .  אל הספר
מוסד ביאליק