חלק ראשון הצהרת־הזכויות של תושבי הקהילייה של מאסאצ'וסטס

. 1 כל בני אדם נולדים בני חורין ושווים במעלה , ולהם זכויות מסוימות , שהן טבעיות והכרחיות להם ואין להפקיען מהם , ביניהן ניתן למנות הזכות לקיים חייהם וחירויו תיהם ולהגן עליהם ? , הזכות לרכוש רכוש , להחזיק בו ולשומרו ו ובאחרונה הזכות לבקש ולמצוא את בטחונם ואושרם . . 2 מזכותם כמחובתם של כל בני האדם בחברה לעבוד בפומבי ובמועדים מסוימים את המצוי העליון , בורא עולם ושומרו הגדול . ולא ירתן אזרח לשום פגיעה , הפרעה או הגבלה , בגופו , בחירותו או בקנייניו , על שום עובדו את האלוהים על פי דרכו ומועדיו ההולמים ביותר את דרישות מצפונו * או על שום אמונתו והרגשתו הדתית , ובלבד שלא יפר את שלום הציבור ולא יפריע פולחנם של אחרים . 4 בני הקהילייה הזאת הם ורק הם לבדם זכאים למשול בעצמם כמדינה חופשית , ריבונית ועצמאית ! והם משתמשים ויוסיפו מעתה ועד עולם להשתמש ולהחזיק בכל . 2 העט , people — הכוונה לבני החברה . . 3 המדינה כהתאגדות מרצון של יחידים . בניפוח זה מתבטאת ההשקפה המרכזית של דור המהפכה על טבע היחס בין היחידים למדינה שמוגדר כאמנה לש 0 השגת מטרות מוגדרות בלבד הנקבעות על ידי החוקה . , 4 הסכם חברתי , 5 . Soci...  אל הספר
מוסד ביאליק