חוקת מאסאצ'וסט, 1780 פתיחה

תכלית ייסודו והחזקתו וניהולו של מימשל היא הבטחת קיומה של המדינה והגנתה ומתן היכולת ליחידים המעמידים אותה ליהנות בהשקט ובביטחה מזכויותיהם הטב . 1 המדינה — הביטוי במקור הוא , body-politic ביטוי אנגלי עתיק הקשור , במיוחד במסורת של ניו אינגלנד , ברעיון האמנה או ההסכם החברתי . ראה הסכם מייפלאואר ב ; 1620 גם שם ביטוי זה מופיע בהקשר רעיון ההסכם ( ראה את הקטע הבא . ( עיות וברכות החיימ > וכל זמן שלא הושגו המטרות הגדולות הללו , זכאי העם לשנות את המימשל ולנקוט האמצעים הדרושים לבטחונו , שגשוגו ואושרו . המדינה נוצרת בדרך התאגדותם של יחידים מרצונם 1 היא הסכם חברתי , שבו כורת כל העם ברית עם כל אזרח , וכל אזרח ואזרח עם כל העם כולו , שכולם ינהגו על פי חוקים מסוימים לטובת הכלל כולו . לפיכד מחובתו של העם , בעורכו חוקת מימשל , להתקין דרך יושר לחקיקת חוקים , וכמו כן לפירושם בלא משוא םנים ולביצועם הנאמן , כדי שכל אדם ימצא בהם מבטחו בכל עת ובכל שעה . לפיכך אנו , תושבי מאסאצ'וסמס , בהכירנו בלב מלא תודה בחסד המחוקק הגדול של ההוויה , שזימן לנו , בדרך השגחתו , אפשרות לבוא , מתוך שיקול הדעת ובדרכי שלום , בלא מ...  אל הספר
מוסד ביאליק