חוקת מאסאצ'וסטס 1780

בין החוקות המדינתיות , שכוננו בתקופת המהפכה בין השנים , 1789-1776 מייצגת החוקה של מאסאצ'וסטס מזיגה מיוחדת של המסורת הריפובליקנית הפוריטאנית של מושבה זו , המסורת החוקתית והמשפטית שבאה לה בעקבות הצ'ארטר המדיני האנגלי מ , 1691 והתפיסה המהפכנית המושתתת על חוק הטבע וזכויות האדם . החוקה הוצעה ב 1779 על-ידי ועידה חוקתית , לאחר שאזרחי המדינה הצביעו נגד הצעת חוקה שהוכנה על-ידי בית המחוקקים של המדינה ב ; 1778 היא אושרה על-ידי אזרחי המדינה ב . 1780 רוב סעיפי החוקה והצהרת הזכויות , פרט לסעיפים הדנים בדת , נוסחו על-ידי ג'ון אדאמס , והשקפותיו הריםובליקניות המתונות שיוו לחוקה את אופיה המיוחד . בהתאם לתפיסה המדינית הגלומה בתורת ההסכם המדיני משמשת החוקה עצמה הסכם או אמנה מדינית , שעל םיה מסכימים היחידים להתאחד לגוף מדיני . body-politic - כמו בחוקות אחרות קודמת גם כאן הצהרת הזכויות של העם את החוקה עצמה , הנקראת כאן ' מסגרת המימשל' . frame of government עם זה נוטה הצהרת הזכויות פחות לתפיסה אינדיבידואליסטית של המדינה מזו של וירג'יניה , למשל , חדורה יותר רוח של ריםובליקניות פוריטאנית , ולפיכך היא מדגיש...  אל הספר
מוסד ביאליק