הצהרת העצמאות [4 ביולי 1776]

הצהרתן המוסכמת של שלוש-עשרה מדינות הברית של אמריקה עם כי ייאלץ , במהלך הקורות את בני האדם , להתיר את הקשרים המדיניים שחיברוהו אל עם אחר ולתפוס בתוך מעצמות העולם מעמד הנפרד והשווה , הראוי לו מכוח חוקי הטבע ואלוהי הטבע , יחס הוגן של דרך ארץ כלפי דעות האנושות מחייבו להודיע את הסיבות הממריצות אותו להיפרד . מקובלות עלינו אמיתות אלה כמוכחות מאליהן , שכל בני האדם נבראים שווים במעלה , שיוצרם העניק להם זכויות מסוימות שאין להפקיען , וביניהן הזכות לחיים ולחופש ולרדיפת אושר c ולצורך אישושן של זכויות אלה מוקמים בקרב בני האדם ממשלות , הנוטלות כוחן בדין מהסכמתם של הנמשלים . שכל מקום שצורת מימשל כלשהי נעשית הרסנית למטרות האלה , הרשות ביד העם לשנותה או לבטלה , ולכונן מימשל חדש , ולהעמיד יסודותיו על אותם עקרונות ולערוך סמכויותיו באותה צורה הנראים לו כמסוגלים ביותר להביא לידי בטחונו ואושרו . אמנם , מידת זהירות מחייבת שלא להמיר מימשלים יציבים משכבר הימים בשל סיבות קלות וחולפות : ולפיכך הניסיון מראה לדעת , שהאנושות נוטה יותר לסבול , כל עוד הרעות נסבלות , מלתקן מצבה על ידי ביטול הצורות שאתן הסכינו . ואולם ב...  אל הספר
מוסד ביאליק