הצהרת העצמאות

ב7- ביוני , 1776 הציע ריצ'ארד הנרי לי מווירג'יניה בין השאר החלטה ש'מושבות מאוחדות אלה הן , ובדין שתהיינה , מדינות חופשיות ועצמאיות / ב 10 באותו חודש נתמנתה ועדה להכין נוסח של הצהרת עצמאות , וחבריה היו : ג'פרסון , ביון אדאמס , פראנקלץ , שרמאן וליוויננסטון . ג'םרסון נתבקש להכין את הניסוח הראשון , שנתקבל בשינויים מועטים על ידי הוועדה . הצעת הוועדה נתקבלה ב 4 ביולי לאחר שנעשו מספר שינויים , וביניהם הקטע המדבר במסחר עבדים , שהוכנס על פי דרישת קארוליינה הדרומית וג'ורג'יה . העתק רשמי של ההצהרה , עשוי ק לף , הוכן לחתימת חברי הקונגרס בשניים באבגוסט , ורוב חברי הקונגרס חתמו על ההצהרה באותו יום . מטרתה של ההצהרה היתה כפולה . היא ביקשה להצדיק את הכרזת העצמאות המדינית בעיני העולם על יסור תורת חוק הטבע , מתוך הרגשת האוםי האמנתי של המרינה ווכות המהפכה הנובעת מאופיו הייצוגי של המימשל . בטענות אלה הלכה ההצהרה בעקבות ספרו המהולל של ג'ון לוק , 'מסה על השלטון האורחי / בו ביקש להצדיק את זכות המהפכה נגד המלכות ב 9 . 1688 אולם מעבר למטרה זאת ביקשה ההצהרה לקבוע את העקרונות הפילוסופיים שעליהם חייבת לעמוד ...  אל הספר
מוסד ביאליק