כתב־הזכויות של וירג'יניה [12 ביוני 1776]

בכנסת כללית של צירים ונציגים , מן המחוזות והרשויות העירוניות של וירג'יניה , שכונסה בבית המחוקקים בעיר ויליאמסבורג ביום שני הששה במאי 1776 י . הכרזת זכויות שהוכרזה על ידי באי כוח הבוחרים הטובים של וירג'יניה , הנאספים בוועידה חופשית ומלאה » זכויות המתייחסות להם ולזרעם כבסיס ויסוד למימשל . . 1 שכל בני אדם בני חורין ועצמאים הם במידה שווה מטבע ברייתם , וזכויות מסוימות מעורות בהם , ואין הם יכולים , בכניסתם במצב של חברה , לשוללן או לפורקן מצאצאיהם בשום הסכם שבעולם ? , והיינו הזכות לחיים ולחירות , על האמצעים לרכישת קניינים והחזקתם , ורדיפת אושר וביטחון והשגתם . . 2 שכל הכוח נתון בידי העם , ולפיכך מהם הוא נובע , שפקידי הרשות הם מור שיהם ומשרתיהם , ולעולם חייבים ליתן דיךוחשבון לפניהם . . 3 שהמימשל נוסה או מן הראוי שיהא נוסה למען הטובה הכללית , ההגנה והבי טחון של העם , האומה , או הציבור ! מכל אופני המימשל וצורותיו השונות הטוב ביותר הוא זה שמסוגל להביא לעולם מידה מרובה ביותר של אושר וביטחון , והוא מחוסן במידה יעילה ביותר מפני סכנת עיוות שלטון > ושכל מקום שמימשל כל שהוא נמצא שאינו ראוי או שהוא נו...  אל הספר
מוסד ביאליק