כתב־הזכויות של וירג'יניה

הצהרת זכויות מפורסמת זו , המשמשת מבוא לחוקה של וירג'יניה , אמנם לא היתה הראשונה מבחינת הזמן ! ניו המפשר קדמה לה ב 5 ביאנואר . 1776 , אולם ראשונה היתה שהשתיתה את מגילת הזכויות על חוק הטבע וזכויות האדם . מבחינה זאת כתב הזכויות של וירנ'יניה והמבוא להצהרת העצמאות , שחובר על-ידי ג'פרסץ , הם התחלה של מחשבה חוקתית חדשה שתציין את התפתחותה הפוליטית של ארצות הברית . כל טעמו של כתבהזכויות כהקדמה לגוף החוקה של המדינה היה בקביעת גבולות סמכותה של המדינה ובהםקעת זכויות מסוימות של הפרט מרשות המדינה . צורת קבלת כתב זכויות זה , כמו של הקונסטיטוציה , על ידי ועידה חוקתית מיוחדת שיוותה לשניהם אופי של אמנה חברתית המגדירה את התנאים שעל-םיהם היחידים מתחברים לחברה . הרקע לחיבור כתב הזכויות והחוקה של וירג'יניה היה הצורך הדחוף לכונן בכל המושבות ממשלות חדשות שתוכלנה לרשת את סמכויות השלטון הקודם . בהתאם לכך המליץ הקונגרס היבשתי על הקמת מימשלים חדשים במושבות . עם כינונו של מימשל עצמאי במושבות נפתחה האפשרות להעמיד את המדינות החדשות על בסיס חוקתי חדש , שיתאים לרוח המהפכנית שהתפתחה בשנות המאבק . וכך עדים אנו כאן לתהל...  אל הספר
מוסד ביאליק