'השכל הישר'

[ הרהורים על מצב העניינים באמריקה בימינו ] בדפים אלה איני בא אלא להציע עובדות שכיחות , נימוקים פשוטים , ומה שהשכל הישר מחייב ; ואיני מקדים שום הקדמות עם הקורא אלא זו , שיחלץ עצמו מכל משפט קדום , לשבט או לחסד , ויניח לשכלו ולהרגשתו שיכריעו לעצמם ; שילבש , או נכון יותר — שלא יסיר מעליו את צלם האדם האמיתי , ויפליג להרחיב מבטו אל מעבר ליום הווה . כרכים נכתבו על נושא המאבק שבין אנגליה לאמריקה . אנשים מכל החוגים נכנסו בעובי הפולמוס , מתוך מניעים שונים וכוונות שונות ; אך כולם טרחו לריק , והתקופה של ויכוחי דברים נסתיימה . הנשק כאמצעי אחרון יכריע במחלוקת זו ! המלך הוא שבחר להיעזר בו , והיבשת נענתה לאתגר . מסופר על מר פלהאם המנוח ( שאף על פי שהיה שר מוכשר , לא היה נקי מחסרונות , ( כי לאחר שהותקף בבית הנבחרים על כך שאמצעים שהוא גוקטם אינם אלא לשעה , ענה : יהם יתקיימו כל עוד אני חי . ' אם מחשבה הרסנית ופחדנית מעין זו תדבק במושבות במאבק הזה , יהא שמם של אבות נזכר מתוך סלידה בדורות הבאים . מעולם לא זרחה השמש על מטרה בעלת ערך נעלה מזה . אין זה עניין של עיר , של מחוז , של חבל , או של ממלכה ; אלא של י...  אל הספר
מוסד ביאליק