תומאס פיין

תומאס םיין , - ( 1809-1737 ) Thomas Paine מעמדו בתולדות התנועה המהפכנית של המאה השמונה"עשרה מיוחד במינו . יותר מכל פובליציסט מהפכני אחר של אותה תקופה מייצג תומאס פיין את המוני העם הנדכאים , שמתוכו עלה בפתאום להכרה ציבורית עם פרסום קונטרסו . Common Sense רק 15 חודשים שהה פיין במושבות אמריקה כשנדםס קונטרסו בםילאדלפיה , ב0- נ ביאנואר . 1776 בן למשפחה קווייקרית אנגלית ממוצא חברתי נמוך , נדל תומאס פיין ללא חינוך תקין , התנסה בפרנסות רבות ונכשל בכולן . גם חיי נישואיו היו אומללים ונסתיימו במשבר ובגירושין . קשה אפוא להתחקות על הדרך , שבה רכש בתקופת חייו הקשה הזאת את ההשכלה הרחבה הבולטת בכל כתביו וגיבש לעצמו הש קפת עולם ראציונאליסטית דימוקראטית , על םי כל העדויות היה קונטרסו Common Sense אחד הגורמים המכריעים בהכשרת דעת הקהל האמריקני לקראת עצמאות פוליטית והקמת משטר ריפובליקני ' . השכל הישר / שהודפס בתוך חודשים מספר במאות אלפים טפסים , ונקרא על ידי רוב תושבי אמריקה הבריטית , נעשה ה'אני מאמין' של דור המהפכה . במאבק של בני המושבות עם אנגליה ראה פיין הזדמנות לכונן עולם חדש ומתוקן , ותקווה זאת וחזון...  אל הספר
מוסד ביאליק