סקירה על זכויותיה של אמריקה הבריטית

[ אבגוסט [ 1774 ... אחד מסעיפי הקטרוג על טרסיליאן ושאר שופטי 'וסטמינסטר ה 1 ל' בימי מלכותו של ריצ'ארד השני , שבעטיו נדונו למיתה כבוגדים בארצם , הוא כי הורו למלך שהרשות בידו לפזר את הפארלאמנט בכל עת י % והמלכים שבאו אחריו קיבלו דעתם של השופטים המעוותים הללו . אולם מיום שנוסדה החוקה הבריטית , במהפכה המהול לת , על עקרונותיה , החופשיים והעתיקים , הרי לא השתמשו , לא הוד מלכותו ולא אבר תיו , בסמכות זו של פיזור באי בריטניה הגדולה * י כשנתבקש הוד מלכותו , פה אחד על ידי עמו שם , לפזר את הפארלאמנט הנוכחי , שנתגנה עליו , נשמע קול שריו שהכריזו קבל עם בפארלאמנט , שהוד מלכותו אין כוחו יפה לעשות זאת על פי החוקה , אך מה שונים דיבורם שלהם ונוהגו שלו כאן ! הצהרת זכויותיה המוכרות של ארצם , כפי שדרשה חובתם , התנגדות להסגת גבול מצד כל שיפוט זר , התעלמות ממשימות שתלטניות של שר או מושל , היו הסיבות הנגלות לפיזור בתי נבחרים באמריקה , אך אפילו הוענקה סמכות זו להוד מלכותו , כלום יכול הוא לשער כי נמסרה בידו להפחיד את חברי בתי הנבחרים מכוונות כגון אלה ? גוף מייצג , כשהוא מאבד אמון בוחריו , כשהוא עושה סחורה לשמצה...  אל הספר
מוסד ביאליק