תומאס ג'פרסון

החיבור המובא כאן , , A Summary View of the Rights of British America הוכן על ידי תומאס ג'פרסון ( ראה המבוא לנאומיו ומכתביו , עמ' ( ... בקיץ 1774 בשביל הוועידה של נציגי וירג'יניה , שנתכנסה באבגוסט של אותה שנה לבחור בנציגים לקונגרס כללאמריקני . ג'פרסון התכוון להציע בחיבור זה מעין סקירה כללית על המצב ולנסח יחד עם זה את ההשקפה והעמדה שראויות להדריך את חברי הוועידה ונציגיה בדיוני הקונגרס . אולם הצעתו נראתה ראדיקאלית מדי ולא נתקבלה . אף-על פי כן עורר הקונטרס מיד תשומת לב הן באמריקה והן באנגליה , ורישומו בהתפתחות הרוח המהפכנית היה גדול ביותר . מכאן ואילך נחשב ג'פרסון כאחד ממנהיגיה הבולטים ביותר של אמריקה המהפכנית . הקונטרס מצביע כבר על הפילוסופיה המדינית של 'הצהרת העצמאות , ' ומנסח את היסודות שעליהם קמה התנועה הריפובליקנית של ג'פרסון . הוא מדגיש את שוויוךהמעמד המוחלט של המושבות האמריקניות לזה של בריטניה , ורואה באימפריה הבריטית ברית המושתתת על הסכם בין מדינות שוות זכויות , המאוגדות לשם תועלתן ההדדית בכתר הבריטי . החיבור מבליט את תודעתו וגאוותו הלאומית החדשה של האמריקני , המבסס את עצמ אותו ל...  אל הספר
מוסד ביאליק