הקונגרס היבשתי השני: הצהרה על הסיבות והצורך לאחוז בנשק

6 ] ביולי ' [ 1775 אילו יכלו בני אדם ההוגים בשכלם להאמין , שאלוהים , מחולל קיומנו , הועיד לחלק ממשפחת האדם בעלות מוחלטת ושליטה בלי מצרים על אחרים , שנתייחדו בטוב לבו וחכמתו לאין גבול כנתונים לשליטה חוקית שלעולם אין להתנגד לה בדין , אפילו היא קשה ומדכאה , אפשר שתושבי המושבות הללו היו מבקשים מן הפארלאמנט של בריטניה הגדולה לפחות הוכחה , ששליטה איומה זו עליהם אמנם הוענקה לו למוסד זה . ואולם יראת הכבוד לבוראנו הגדול , לעקרונות האנושיות ולציוויי השכל הישר יביאו בהכרח את כל המתבונן בדבר לידי הכרה , שהשלטון נוסד כדי לקדם את שלומה וטובתה של האנושות , וחובה להפעילו לשם השגת מטרה זו . ואילו בית המחוקקים הבריטי , שתאווה מופלגת לשלטון היא המניעה אותו , שלא זו בלבד שאין לו הצדקה אלא שיודע הוא יפה כי נפסל במיוחד על ידי חוקתה - של אותה ממלכה גופה , ושנואש מלהצליח בכל דרך של התמודדות שיש להתחשב בה באמת , בחוק או בצדק , ניסה לבסוף , בזונחו את אלה , לבצע את מטרתו האכזרית והנואלה של שיעבוד המושבות האלה בכוח הזרוע , וכפה עלינו בכך את ההכרח להתמודד עם פנייתם זו מן התבונה אל הנשק . אך אפילו נסתנוור אותו בית...  אל הספר
מוסד ביאליק