על הסיבות והצורך לאחוז בנשק

ההצהרה 'על הסיבות והצורך לאחוז בנשק' , Of Taking Up Arms Declaration Of The Causes And Necessity אשר אושרה על ידי חברי הקונגרס היבשתי השני ביולי , 1775 מנמקת את החלטת הקונגרס להקמת צבא אמריקני ולמינויו של ג'ורג' ואשינגטון במפקדו העליון חשיבותה של הצהרה זו בביטוי שניתן בה לתחושת המפנה ביחסי המושבות אל ארץ האם ותודעת עצמה של החברה האמריקנית . היא נוסחה על ידי ג'ון דיקינסון ותומאס ג'םרסון . הראשון , המחבר הנודע של ה'מכתביםשל חוואי ( Farmer ) מפנסילבניה לתושבי המושבות הבריטיות , ' היה נציג הזרם המתון בין הפאטריוטים . תומאס ג'פרסון לעומתו , אשר התפרסם רק במושב הקונגרס הראשון של שנת 1774 על-ידי ק ונטרסו 'סקירה על זכויותיה של אמריקה הבריטית , ' ייצג את האגף הראדיקאלי בקונגרס . מבחינה סגנונית ממשיכה ה'הצהרה' את המסורת האנגלית של העצומות וההצהרות המדיניות , כפי שנתגבשה בתקופת המאבק בין הכתר ובין הפארלאמנט במאה הי"ז . אולם מבחינת התוכן שונה היא מהצהרות אמריקניות שקדמוה , ומשקפת הן את התמורה שחלה באופי המאבק של בני המושבות והן את תודעתם של חברי הקונגרס . נעלמה ההצטדקות המבקשת להגן על זכויות בני ה...  אל הספר
מוסד ביאליק