אמריקני מהו?

מי יתן ויכולתי לדעת את ההרגשות והמחשבות המסעירות בלי ספק את לבו ועולות במוחו של אנגלי נאור , כשהוא נוחת לראשונה ביבשת זו . ודאי שמח הוא שמחה גדולה מתוך המכתב השלישי . . 1 ש 0 זה אימץ לו קרבקר לאחר שהתיישב נניו יורק . שזכה לחיות ולראות בגילויה וביישובה של ארץ נאה זו ) על כורחו הוא חש חלקו בגאווה לאומית , כשהוא משקיף על שרשרת היישובים המפארת חופים משתרעים אלו . כשהוא אומר לעצמו , זה מפעל בני מולדתי , שמשנשתבשו במחלוקות ונתייסרו בכל מיני סבלות ומצוקות והם שרויים באי מנוחה ובקוצר רוח , ביקשו כאן מקלט . הם הביאו עמם את סגולות רוחם הלאומית , אשר בזכותה בעיקר הגיעו לכל אשר להם בחופש וברכוש . כאן הוא רואה את מידת החריצות של ארץ מכורתו כשהיא מתגלית בפנים חדשות , והוא מוצא ביצירתם עקבות ניצני כל האומנויות והמדעים וכושר ההמצאה הפורחים באירופה . פה תראינה עיניו ערים נאות , כפרים אמידים , שדות נרחבים , ארץ עצומה מלאה בתים נוחים , דרכים משובחים , גני פרי , שדות מרעה וגשרים , במקום שלפני מאה שנה היה הכל בר , מכוסה יערות , ארץ לא עובדה . מה תנעם שלשלת הרעיונות שמעלה בוודאי מראה נאה זה ? , מחזה הוא ז...  אל הספר
מוסד ביאליק