מישל גיום ז'אן דה קרבקר

[ MICHEL-GUILLAUME JEAN DE CREVECOEUR , 1735—1813 ] נולד בקן ( Caen ) למשפחה מן האצולה הנורמאנדית הנמוכה . בגיל צעיר עזב את בית הוריו , סייר באנגליה והגיע לצרפת החדשה שבקאנאדה והוא כבן , 19 שם הצטרף לצבא הצרפתי בפיקודו של מונקאם ( Montcalm ) עם פרוץ המלחמה הקולוניאלית ב . 1754 אחרי נפילת קוויבק בידי האנגלים עשה דרכו לתחום המושבות הבריטיות והתיישב לבסוף במחוז אוראנג / שבמושבה ניו יורק , לאחר שקיבל את נתינותה של ניו-יורק ב . 1764 במשך שש עשרה שנה חי חייו של חוואי אמריקני חלוצי ואמיד , העמיר משפחה ושקד על טיפוח חוותיו בחיקה של ארץ בתולה . ב , 1781 בשיאה של מלחמת העצמאות ואחר תלאות מרובות , חזר לראשונה לצרפת ונתקבל בחברה האריםטוקראטית הנאורה של הסאלונים של פאריז . ב 1783 חזר לניו יורק בתפקיד של קונסול צרפתי , ובמשך 7 שנים עד לשובו באחרונה לצרפת שקד על טיפוח היחסים והאינטרסים של שתי הארצות שהיו קרובות ללבו במידה שווה . החיבור , המובא כאן , מכתבים מאת חוואי אמריקני- , rican Farmer Letters From an Ame- שפורסם לראשונה בלונדון ב , 1782 הודפס זמן קצר לאחר מכן בדאבלץ , בלםאסט ופילאדלםיה , ות...  אל הספר
מוסד ביאליק