סניגוריה על צורת המימשל בכנסיות בניו־אינגלנד

ו . אני אתן באדם כהווייתו הטבעית , כנתין , בן חורין מלידה , לכתר השמים והחייב אמונים לאלוהים לבדו . ברי שהמימשל האזרחי ' הוא בדרך כלל פרי הילולים של ההשגחה וברכה שאין דומה לה לאנושות , אף על פי כן מן ההכרח לראותו כיליד הסכם אנושי חופשי ולא כמונח בידי שמים . הוא תולדה של התבונה האנושית , של צירופים אנושיים ושכליים , ולא מכוח ציוויים ישירים של החכמה האינסופית במשפט מפורש כלשהו . 1 המימשל האזרחי — Civil Government — בניגוד למצב הטבעי ( ר 1 ה הערה 4 בתעודה של רוג'ר ויליאמס . ( משמעות המושג זהה עם זה של לוק בחיבורו , Two Treatises of Civil Government והכוונה לחברה מדינית כלשהי , ללא הבחנה של צורת המימשל . שבו הותווה סדר אחד או אחר של מימשל אזרחי . המימשל , אומר לורד וארינגטון , הכרחי הוא , שאין חברה של בני אדם יכולה להתקיים בלעדיו ; והכרחית צורת מימשל מיוחדת שהיא הולמת ביותר את מזג רוחם ונטייתם של העם . אין דבר שייאמר עליו מצוות אלוהים הוא אלא זה שהוא קבעו מצווה , שום צורה מסוימת של מימשל אזרחי לא הוגדרה בדבר אלוהים , אף אין הטבע מחייבה . המימשל בישראל הוחלף חמישה מונים . המימשל אינו מעשה י...  אל הספר
מוסד ביאליק