מגילת הזכויות לפנסילבניה [28 באוקטובר 1701]

ויליאם פן , אדון ומושל של גליל פנסילבניה ושל האזורים השייכים אל הגליל הזה , דורש בשלום כל קוראי תעודה זו ... . 1 מגילת זכויות — Charter of Privileges — המהווה מעין חוקה לפנסילבניה , היא השלישית שניתנה למושבה זו ונשארה בתוקפה עד פרוץ המהפכה האמריקנית . . 2 אדון ומושל של גליל . Proprietory and Governor of the Province — בשטח של פנסילבניה , וכן בתבל קארוליינה וניו ג'רסי לפני כן , היחה מושבה שניתנה לנחלה פרטית לפן על ידי צ'ארלס השני , ולפיכך היתה משפחת פן בעלה החוקי של פנסילבניה . להווי ידוע לכם , כי למען הרבות שלומו ומימשלו הטוב של הגליל האמור ואזוריו ותוך הפעלתן של הזכויות והסמכויות שנזכרו למעלה אני , ויליאם פן הנזכר , מצ היה מעניק ומאשר לכל בני החורין , מתיישבים והרפתקנים ושאר תושבים של גליל זה ואזוריו את החירויות , החזקות והזכויות המנויות להלן , במידה שהדבר נתון בידי , שיהיו מוחזקות וקנויות ושמורות לצמיתות בידי בני החורין , מתיישבים והרפתקנים ושאר תושבים של גליל זה והאזורים הנספחים אליו ושבתוכם . ראשית , מאחר ששום בני אדם אינם יכולים להיות מאושרים באמת , אפילו נהנים הם ביותר מזכויות א...  אל הספר
מוסד ביאליק