איגרת אל העיר פרובידנס [1655]

דבר זה שאני אמרתי או כתבתי מעולם משהו הנוטה לחירות דעות שכזו לאין גבול טעות הוא , וכל ימי הכחשתיו ותיעבתיו . כדי למנוע טעויות כאלה , אציע בזה רק את המשל הבא : רבות אוניות השטות על פני הים , עם כמה מאות נפשות באוניה אחת ששותפות הן לטובות ולרעות , והיא תמונה נאמנה של קהילייה , או של צירוף אנושי או חברה . יקרה לפעמים שפאפיסטים ופרוטסטאנטים , יהודים ותורכים מזדמנים לאוניה אחת , על פי השערה זו אני מאשר , שכל חופש הדעות , אשר הטפתי לו מימי , סובב על שני צירים אלה , ששום איש מן הפאפיסטים , הפרוטסטאנטים , היהודים או התורכים לא ייאנס לבוא לתפילות או לפולחן של האוניה , וכן לא יימנעו מהם תפילות ופולחנות משלהם , אם נוהגים הם בהם . אני מוסיף ואומר , שמעולם לא כפרתי , על אף החירות הזאת , שמפקד האוניה צריך לפקד על כיוון האוניה , אף אמנם יפקד לשמור ולקיים צדק ושקט ופיכחון , הן בקרב הספנים והן בקרב כל קהל הנוסעים . אם אחד מן הספנים מסרב לעשות עבודתו , או נוסע מסרב לשלם דמי נסיעתו ! אם מי מהם ממאן לסייע , בגופו או בממונו , למשימות או להגנה המשותפות > אם מי מהם מסרב להישמע לחוקים ולתקנות המקובלים באוניה ...  אל הספר
מוסד ביאליק