הגבלת המימשל

דבר זה עשוי ללמדנו לדעת את הסכנה שבמתן מידה מופלגת של סמכות לבךתמותה לדבר גבוהה גבוהה : לתת לשום אדם פתחון פה ללא סייג ו עיניכם הרואות את הסכנה האנושה שבדבר . ילמד נא העולם שלא ליתן ביד אדם בךתמותה יותר כוח משהוא מסכים כי ישתמש בו —כי אמנם ישתמש בו . ואם לא ייטיב ללמוד דעת אלוהים , ישתמש ויחזור וישתמש בו : ואולי יעשהו מדרס למנהגו לדבר ככל העולה על רוחו . ואלה הנוטלים רשות לעצ מם לדבר רמות , הלא תמצאו כי אמת בדבר , שדבריהם דברי חירוף וגידוף הם . איש לא ישער מה אנושה השקרות והרשעות בלבות בני האדם . ולכן דיברה החיה גבוהה גבוהה ! כוח בה לדבר ואיש לא יעצרנה : 'הנה' —אמר הי '— דברת ותעשי הרעות ותוכל' ( ירמיה ג , ה . ( אילו יכלה כנסייה או ראש כנסייה להרע ע ^ ה , היו עושים זאת . מדרך הטבע הוא : זו הלהיטות אחרי חירות בלי מצרים , ולהפליג בה עד קצה הגבול . תהיה אשר תהיה מידת הכוח שקיבל , יצר לבו הרע יגדילו בעניין אחד או אחר t אם תהא לו חירות , יחשוב מדוע לא ישתמש בה ? שימו את האפיפיור אדון עליון על מלכים ונסיכים , והם יידעו כי שליטה לו עליהם ; הוא יטול רשות לעצמו להדיח את האחד ולהמליך אחר . תנו ...  אל הספר
מוסד ביאליק