נאום בפני בית־המחוקקים (1645)

השאלות הגדולות , אשד טרדו את מנוחת הארץ , הן בעניין סמכותם של פקידי הרשות - וחירות העם . אתם קראתם לנו לכהן במשרה זו , ומשנקראנו על ידיכם , סמכה . 1 בית המחוקקים . General Court — הכוונה לפארלאמנט של המושבה מאסאצ'וסטס . המונח האנגלי , General Court המיוחד למוסד המחוקק של מושבה זאת , מרמז על מוצאו של מוסד זה באסיפה הכללית של ' המושל והחברה של מפרץ מאסאצ'וסטס באנגליה החדשה' שקיבלה את הזכיון להתיישבות בשנת . 1629 בית המחוקקים היה , מאז , 1644 מורכב משני בתים , בית מורשים ( deputies ) שייצגו את הקהילות הפוריטאניות ומועצה שכללה את המושל , סגנו ועוזריו . ( assistants ) . 2 פקידי רשות . magistrates — המונח ניתן כאן במובנו הרחב ביותר כנציגי הרשות המדינית או השלטונות , ולעיני הנואם דבריו המפורסמים של קאלווין על השלטון המדיני המובאים בספרו JBOJ Reiigionis institutio Christianae רביעי , פרק . ( 20 תנו מיד אלוהים היא , בדרך גזירה , זו שצלם אלוהים טבוע ומתנוסס בה , שכל זלזול בה ועבירה עליה נענשו במופתי הנקמה האלוהית . אני מעתיר אליכם לשים אל לב , כי בבוחרכם בפקידי הרשות , אתם בוחרים אותם מקרבכם ,...  אל הספר
מוסד ביאליק