דוגמה של חסד נוצרי

ברום קדושת השגחתו וחכמתו כך תיכן אל שדי את מעמדם של בני אדם שלעולם יהיו מקצתם עשירים ומקצתם עניים , מקצתם נישאים ומצוינים בכוח ובחשיבות ומקצתם נקלים ומשועבדים . . 1 חסד נוצרי . Christian Charity - התארים המגדירים מושג זה כוללים גם מתן צדקה , גמילות חסדים וגם אהבת הרע , רחמים , נדיבות מחוך אהבת ה . ' מידת ה'חסד- ( cantas ) נחשבת כנעלה במידות הנוצריות וכראשובה והטעם לכך : ראשית , כדי לתאם את בני האדם עם שאר מעשי ידיו , בשומחו לגלות את תפארת חכמתו בשינויים ובהבדלים שבין יצוריו , ותפארת כוחו בתיכון כל ההבדלים האלה לקיום הכלל וטובתו , ואת תפארת גדולתו , כשם שתהילת מושלי ארץ להחזיק שרים הרבה , כך העמיד המלך הגדול הזד , סוכנים רבים , בחושבו לו לכבוד נעלה יותר להעניק מתנותיו לאדם בידי אדם מלתתן לו במו ידיו . שנית , כדי שתרבינה הנסיבות לגלות בהן את פעולת רוחו : בראש ובראשונה על הרשעים , בהביאו אותם לידי מתינות וכיבוש היצר , למען לא יאכל העשיר והאדיר את העני , ולא יקומו העניים והנשפלים על הגדולים מהם ויפרקו את עולם , שנית , על בעלי התשובה , בהפעילו בהם את חסדו , בגדולים — אהבתם , חמלתם , אדיבותם...  אל הספר
מוסד ביאליק