המהפכה והתהוות האומה האמריקנית

המשמעות הייחודית של המהפכה האמריקנית ושל כינון הריפובליקה הפדראלית הוא בכך , שלא רק היה בה משום מרד של עם קולוניאלי נגד שלטון זר והקמת מימשל עצמי , אלא שעמה ועל ידיה נוצרה אומה חדשה , ועקרונות המהפכה והמימשל נעשו בסיס להגדרתה הלאומית של החברה האמריקנית . החפיפה של המהפכה המדינית וכינונה של אומה חדשה על ידי שימוש באותה המערכת של עקרונות הוא בחינת נתון יסוד בקביעת מבנה החברה האמריקנית ומהות תודעתה הלאומית . ההפרדה המהפכנית מאדץ-האם היתה , nun ניתוקה המודע של החברה האמריקנית מעברה שלה , והפיכתם של הנתינים האנגליים לאזרחים אמריקניים היתה מלווה הפיכת זכויות האנגלי לזכויות הטבעיות של האדם . הראינו למעלה , שהיתר , קיימת תודעת הזדהות בולטת עם האומה האנגלית , שמעיקרה , כמו גם באנגליה , כללה יסודות אידיאולוגיים של מושגים וערכים . תודעה לאומית זו של מסורות וזכוית אנגלית , של רצף היסטורי ושל השתייכות לאומית , צריך היה לפרש מחדש במושגים , שנלקחו מן הפילוסופיה הראציונאליסטית של ההשכלה ושל חוק הטבע . העובדה , שהאומה האמריקנית נוצרה בדרך של ניתוק מהפכני מארץ האם הביאה לידי כך שהערכים והנורמ 1 ת הראציו...  אל הספר
מוסד ביאליק