הפרדת הדת מן המדינה

מגמה זו לקראת ליבראליזאציה של רעיון האמנה החברתית ומיזוגי עם הפילוסופיה של חוק הטבע נתחזקה על ידי ההתפתחות שחלה בקרב הזרמים הפוריטאניים , ובייחוד בהשפעת הכיתות הפרוטסטאנטיות המתבדלות . המהפכה הפוריטאנית באנגליה וכן גם ההגירה הפוריטאנית לאמריקה עודדו את תהליך הפיצול הדתי והכנסייתי בקרב היישוב ואת רוח המרד נגד עקרון האפיטרופסות הדתית והמדינית של החברה , שנטלה בידה אליטה מצומצמת . מרד זה בא לכלל ביטוי בתנועת ה'בלתי תלויים' באנגליה , בתהייתם והתפשטותם של ה 3 אפטי 0 טים , בעליית כת הקווייקרים ובהתהוות תנועת 'מבקשי אלוהים' , ( Seekers ) שסירבה להצטרף לשום תנועה דתית מאורגנת . התפתחות זו הודגשה עוד יותר באמריקה , בייחוד ביישוב המערבי וביישובי הספר , והביאה להתפשטות הכיתתיות בין המוני העם . הצד השווה בזרמים ובכיתות אלה היה בשלילת אחדות הדת והמדינה , בדרישה לחופש המצפון וחופש ההתארגנות הדתית ובתפיסת העדה הנוצרית כחברה וולונטארית . זרמים אלה , באשר דרשו את הפרדת הדת מן המדינה והעמידו את החברות בקהילה על הסכם מרצון , נאלצו לנסח את התיאוריה של החברה והמדינה במושגים של חוק הטבע והזכויות הטבעיות של ...  אל הספר
מוסד ביאליק