המסורת הפוריטאנית

בתהליך ניתוקה של התודעה האזרחית מן הרקע האנגלי וגיבושם של עקרונות חדשים לביסוס העצמאות המדינית והלאומית פעלו , נוסף להתפתחות הדיאלקטית של המורשה האנגלית בתנאי העולם החדש , שני גורמים אחרים : גורם המסורת הפוריטאנית באמריקה והשפעתה של המציאות האמריקנית על התהוותה של תודעה אמריקנית יבשתית . כבר ניסינו לתאר במבוא זה את השפעת העולם החדש על המנטאליות האמריקנית , וכאן ננסה לעמוד על פעולתו והשפעתו של הגורם האחר — הפוריטאניות . הפוריטאניות באמריקה היתר , תנועה דתית פוליטית , שהתמודדו ; במפורש עם משמעות היחס שבין אנגליה לאמריקה ומשמעות ההתיישבות ביבשת זו בכלל , וחתרה לעיצובה של חברה חדשה ושונה מזו של אנגליה . מבחינה זו שונות המושבות הפוריטאניות של אנגליה החדשה ( New England ) מאחיותיה , שקמו בדרומו ובמרכזו של החוף האטלאנטי . בו בזמן שווירג'יניה , שתי הקארוליינות , ניו יורק וג'ורג'יה ראו את עצמן מתהילה כחלק של האימפריה הבריטית והזדהו עם המשטר האנגלי ולא השתחררו מהזדהות זו אלא לאחר שניסתה אנגליה לכונן בהן שלטון יותר ריכוזי — היתה מגמת ההתבדלות מאנגליה שליטה במושבות הפוריטאניות ברוב ימי המאה הי"ז ו...  אל הספר
מוסד ביאליק