המורשה הבריטית באמריקה

העובדה שההתיישבות של אמריקה הבריטית מתחילה דווקא בתקופה זו היא בעלת חשיבות מכרעת לעתידה של ארצות הברית . חלק ניכר של המהגרים באו מאותם החוגים , שהיו נושאי ההתעוררות המהפכנית בחברה האנגלית , והם הביאו אתם את רעיונות התקופה וגם המשיכו לשמור עליהם ולפתחם לאחד שהתפתחותם נפסקה בעיקרה באנגליה . יוצא שאמריקה הבריטית היתר . מעין שלוחה של הכוחות הראדיקאליים של אנגליה , שנקלטו בעולם החדש והתפתחו כאן בהתאם לתנופה ההתחלתית בכיוון , שבסופו נשתנה מזה של החברה האנגלית . התפתחות זו מתבטאת בשני מישורים : במישור המוסדי ובמישור האידיאי . כמעט מתחילת ההתיישבות הועתקו מאנגליה דפוסי המבנה המדיני , נוהגי המימשל ותהליכי השיפוט למושבות אמריקה , הן במושבות הכתר ובמושבות שנוסדו בידי חברות התיישבות והן במושבות שנוסדו בידי בעלים פרטיים כגון מרילנד , שתי הקארוליינות ופנסילבייניה . מבחינה זאת שימש הצ'ארטר השני של וירגייניה משנת 1609 דוגמה לכל המושבות העתידות לקום . נאמר בו : כמו כן אנו ... מכריזים ... שכל איש ואיש שהם נתינינו , שילכו ויתיישבו במושבה ובמטעי . האמורה , וכל ילדיהם וזרעם אחריהם , העתידים להיוולד בגבוליה...  אל הספר
מוסד ביאליק