המורשה המדינית הבריטית

אף על פי שהדגשנו , שהתפתחות זו ייחודה בא לה מכוח הסיטואציה ההיסטורית והאנושית המיוחדת , שבה התרחשה ההתיישבות של ארצות הברית והתגבשה החברה בעולם החדש , נמצא בכל זאת שהמחשבה המדינית של ארצות הברית היא חלק בלתי נפרד של המסורת האינטלקטואלית האירופית ושל תרבות המערב . אדרבה אפשר לטעון כי התרומה העצמאית של ארצות הברית בתחום התיאוריה והמחשבה החברתית היא מועטה , כי מקוריותה היא יותר בצורות השימוש ובתרגום ההלכה למעשה , וכן בדרך הסלקציה של המחשבה האירופית , מאשר במקוריות רעיונותיה . כבר העיר טוקוויל , שאף כי העקרונות המדריכים של הדימוקראטיה האמריקנית הן בחינת המשך והתפתחות של המסורת המדינית האנגלית , אין הם העתקה גרידא . יש כאן שינוי ראדיקאלי של השיטה החברתית בדרך בחירת יסודות מסוימים ופסילת יסודות אחרים . 'המהגר שיישב את חופי אמריקה ... השכיל להפריד את העיקרון הדימוקראטי מכל שאר העקרונות ... ואותו בלבד העתיק' . בדומה לכך וביתר דיוק הסביר תומאס ג'פרסון את הפעלת הסלקציה האידיאולוגית לגיבוש העקרונות , שעליהם השתיתה החברה האמריקנית את המשטר המדיני שלה . משטר זה הושתת לדעתו 'על העקרונות החופשיים בי...  אל הספר
מוסד ביאליק