המחשבה המדינית והמעשה המדיני במציאות האמריקנית

התייחסות זו של המחשבה המדינית למציאות היסטורית בולטת במיוחד בתולדות המחשבה האמריקנית . מעטים הם לערך החיבורים בתחום זה שהם בעלי אופי עיוני טהור , ומעטים מהם הנסיונות לבניית תיאוריה שיטתית של תורת מדינה , שתהיה מעוגנת במערכת מושגים כללית כדרך המחשבה המדינית האירופית , מאז ימי אפלטון ואריסטו ועד לתקופת מאכס ובר ופאריטו . תופעה זו נראית כטבעית בחברה , שנוצרה רק בתחילת המאה הי"ז בדרך של התיישבות וקולוניזאציה ובתנאים של מאבק בלתי פוסק על קיומה הפיסי והחברתי עד סוף המאה הי"ט היתה החברה האמריקנית 'בדרך במלוא מובנה של המלה , בתהליך שאינו פוסק של התפשטות התיישבותית , שהרחיב את היישוב מחופי האוקיינוס האטלאנטי במזרח עד חופי האוקיינוס השקט במערב . במשך כל אותה התקופה נשתנו גם דפוסי החברה והיישוב מבחינה אתנית , דתית ותרבותית . תנאים אלה לא יצרו אקלים נוח לעסוק בתיאוריה ועודדו מנטאליות פראגמאטית , שדנה ערכו של דבר על פי שימושו המעשי , על פי יכולתו לפתור בעיות שהמציאות מעלה אותן . 1945 ) , 1 , 243 Alexis de Tocqueville , Democracy in America . Phillips Bradley , ed . ( New York . 2 7 : 132 ( 1953 ) ...  אל הספר
מוסד ביאליק