המחשבה המדינית בארצות־הברית מקורות ותעודות

יהושע אריאלי מוסד ביאליק ירושלים ספרי מופת מספרות העולם בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים בשותפות מוסד ביאליק העורך הכללי : ש . ה . ברגמן המחשבה המדינית בארצות הברית המחשבה המדינית בארצות הברית מקורות ותעודות  אל הספר
מוסד ביאליק