הערות

הערות למבוא 1 למרות הדומיננטיות הרבה של המושגים "לאום" ו"לאומיות , " המחקרים הרבים בנושאים אלה אינם מציעים הגדרה מוסכמת ומקובלת . ( Hutchinson & Smith 1994 ) מושג הלאום משלב שני יסודות — שיתוף בתרבות ושיתוף בתודעה ; אנשים בני לאום אחד מחזיקים במערכת משותפת של מושגים , סמלים ואסוציאציות , ומכירים זה בזה כשייכים לאותו לאום ( גלנר . ( 1994 בלשונו של בנדיקט אנדרסון ( 1999 ) הכרה זו היא "דמיון" הקהילה , והיא המקיימת את הלאום . הגדרתה של הלאומיות סבוכה עוד יותר , שכן המושג קשור הן ל"סנטימנט הלאומי" — לתחושת השיתוף הנזכרת — והן לאידיאולוגיה מובחנת ( שעיקרה הדרישה לחפיפה בין היחידה הפוליטית ליחידה הלאומית . ( אפשר למנות חמישה רעיונות מרכזיים העומדים בגרעין הלאומיות כאידיאולוגיה : ( א ) העלאתה על נס של קבוצה ייחודית — הלאום — שהיא קבוצת ההזדהות והשייכות של הפרטים ; ( ב ) האדרתה של האומה "שלנו ; " ( ג ) השאיפה לתת ביטוי פוליטי מוסדי לשני העקרונות הראשונים ; ( ד ) הזמן והמרחב נחשבים למרכיבים מהותיים של הזהות החברתית ; ( ה ) תחושות שייכות וחברות שבהן הממד הרגשי תופס מקום מרכזי . ( 751-752 Freeden ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ