סיכום ומעין אפילוג פוליטיקה בין מציאות לדימוי

בחירת חמישה אירועי המפתח , אותם "אירועים קריטיים , " כבסיס לחקירת הנרטיב , מעידה מאליה על הנחתי שאירועים אלה אינם רק מקרי בוחן מובהקים לחקירת עולמם הסימבולי ערכי של פרשני המציאות , אלא גם התרחשויות שהשפיעו על התפתחות הנרטיב הלאומי . מבין האירועים שנבחנו כאן עולה מלחמת יום הכיפורים כקו פרשת המים בכל הקשור לעניינו של חיבור זה . השפעתה על הנרטיב הלאומי היתה "מפוררת , " כפי שמעיד מקרה הבוחן הבא — מלחמת לבנון — שהיה משולל מסגרת נרטיבית מנחה ברורה . ה"אמת" הנרטיבית כשלה בביאור המציאות , ובמקומה חייבת היתה לצמוח פרשנות עדכנית . פרשנות מלחמת לבנון הדגימה במיוחד את הקושי שבניסוח מוסכם למסגרת נרטיבית חלופית . התמוטטות המסגרות הנרטיביות פרשניות המסורתיות קיבלה ביטוי תרבותי ופוליטי בולט בדמות המגמה האופנתית ( ה"טרנד ( " של "ניפוץ מיתוסים" לאומיים . החל באמצע שנות השמונים נדמתה מגמה זו כסוחפת פלחים ניכרים מהאליטה האינטלקטואלית , ובעקבותיהם חוגים רחבים למדי בחברה הישראלית בכללה . 1 עלייתם של מי שכונו "ההיסטוריונים החדשים" והתבססותן של גישות פוסט ציוניות בקרב חוגי העילית הן שתיים מהתופעות המרמזות על...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ