פרק שני "העולם כולו נגדנו" — לא רק שיר הנרטיב הלאומי על רקע מלחמת יום הכיפורים

רקע בתקופת המעבר הקצרה שבין מלחמת ששת הימים לבין מלחמת יום הכיפורים לא חלו שינויים חשובים בתחומי הדת האזרחית בישראל וביחסי הכוחות בין השלטון לבין מוסדות תקשורת ההמונים במדינה . אדרבה , הילת הניצחון והתחושה , שבמבט לאחור יבנוה כותבים רבים "שיכרון הכוח , " שימשו ככלי לאשרורם ולאישושם של התנאים שרווחו בתום המלחמה . הניצחון הוכיח את צדקת הדרך . עמדה זו והזמן הקצר שבין שתי המלחמות הביאו לשימורם של התנאים הרלוונטיים , גם ביחס לנרטיב וגם באשר ליחסי הכוחות . במחקר תקשורת ההמונים בישראל מצוינת תקופת המעבר הזו כמי שהביאה את דפוס ההתגייסות ביחסי הכוח בין השלטון לבין התקשורת לכלל מיצוי ( ראו למשל כספי ולימור . ( 1992 התייחסויות שבדיעבד לנושא , הן מן הצד המחקרי והן מזה העיתונאי , מציגות את מלחמת יום הכיפורים כנקודת השבר במערכת היחסים בין שתי הרשויות , מערכת יחסים ששמרה על אופיה הכללי עוד מתקופת היישוב . תקשורת ההמונים נתפסה כאחראית במידה זו או אחרת למחדל — ההפתעה נוכח המתקפה הערבית , על ההלם העמוק שהמיטה על החברה הישראלית . ההתגייסות והכפיפות למרותו של השלטון הפוליטי , גורס ההסבר המקובל , סימאו את ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ