מבוא

בעמודים שלהלן אבקש , ראשית לכול , להניח את המסגרת התיאורטית שבתוכה ייחקרו הופעותיו של הנרטיב הלאומי בעיתונות העברית . אפתח בדיון קצר על המתח הפנימי שבין נטיותיה האוניברסליות של הלאומיות לבין שימושיה הבדלניים . לאחר מכן אדון בתפקידה של העיתונות בהבנייתה של הזהות הלאומית , ואעמוד על חלקו של הנרטיב הלאומי בהבניה זו . חלקו השני של המבוא ישרטט את קווי המתאר של התפתחות הנרטיב הלאומי בתקופה הנסקרת , ויציג את שיטת המחקר שעליה מתבססים דברי . לאומיות : בין אוניברסליות להתבדלות המתח שבין המסר האוניברסלי של הלאומיות לבין השימוש המתייחד והמתבדל ( פרטיקולרי ) בו , עומד ביסודה של הלאומיות . הרעיון הלאומי , בהגדרתו ה"קלאסית , " מבקש את טובתם של כל בני האדם באשר הם ( ולפיכך הוא מכוונם למסגרות לאומיות , שם יבוא קיומם לידי ביטויו המושלם , ( אך בה בעת מדגיש את ייחודיותו של לאום מסוים — האומה "שלנו" — לעומת האחרים . הרעיון הלאומי ככזה , "מעלה על נס את האוניברסליות של הייחודיות" . ( Triandafyiiidou 1998 , 595 ) שלושת יסודותיה העיקריים של התורה הלאומית נבנים מסביב למתח זה . ראשית , תורה זו מציגה תמונה ברורה ...  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ