הסיפור שלנו הנרטיב הלאומי בעיתונות הישראלית

" עקב ? דנר הסיפור שלנו יעקב ידגר הסיפור שלנו הנרטיב הלאומי בעיתונות הישראלית הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / פרדס הוצאה לאור YAACOV YADGAR THE NATIONAL NARRATIVE IN THE ISRAELI PRESS OUR STORY  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה

פרדס הוצאה לאור בע"מ