נספחים

שאלוו ננושא יוזמות נ » ת - ספריות . מטרת המחקר היא לבחון את השאלה : באיזה מידה היתמות החינוכיות המתבצעות בביה"ס הדרוזי עונות על הצרכים של התלמיד , בית הספר והקהילה הדרוזית בישראל ומהי מידת ההשפעה של היוזמות על אוכלוסיית בית הספר והיישוב . כמחנך בקהילה הדרוזית , דעתן חשובה וקובעת . אנא ענה על כל השאלות שבשאלון והחזר את השאלון לעורן המחקר . לנוחיות הקריאה השאלון מנוסח בלשון זכר , הכוונה למורים ולמורות , לאבות ולאמהות ולתלמידים ולתלמידות . תודה על שיתוף הפעולה ותשומת הלב . רג'א פרג' שאלוו בשלב הרעיון והתכנון ( מספר ( 1 . 1 מנה 5 צרכים החשובים ביותר לדעתך להצלחת בית הספר . . 2 מתון הצרכים שציינת נסח צורך אחד הדחוף ביותר והגדר אותו כבעיה הדורשת פתרון . . הצע כמה רעיונות לפתרון הבעיה ומלא את הטבלה שלהלן.-  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'