לוח מספר ‭:7.13‬ ראיון ע0 מנהל מחלקת חינוד נרשות המקומית ניאנוח -גית מר פ.נ. (הראיון בוצע על ידי יועץ בית הספר ביום 20 באוגוסט 1998 במשרדו ברשות המקומית)