לוח מספר ‭:7.10‬ רגרסיה מדונה של גורם מספר ‭;2‬הקרנת היוזמה על גית הספר והקהילה.