לוח מספר ‭:7.9‬ רגרסיה מרובה של גורם מספר ‭;1‬ מנהל יוזם ומשתף.