לוח מספר ‭>nr1N1 Correlation Coefficients :7.8‬ ההסבר ‭Among Factors No. 1" 2" 3" 4" 5"‬