תרשים מסי ‭:7.5‬ ההרכב של הגורם מספר ‭:5‬ היוזמה הבית-ספרית כדרך לשיפור וייעול בכל התחומים.