לוח מספר ‭:7.7‬ ההרכב של הגורם החמישי: היוזמה הבית-ספרית כדרך לשיפור וייעול בכל התחומים.