לוח מספר ‭:7.6‬ ההרכב של הגורם הרגיעי: היוזמה הבית ספרית כמנתנת שבויים התנהגותיים מחו\ לנית הספר