תרשים מסי ‭:7.3‬ ההרכב של הגורס מספר ‭:3‬ ה>וזמה הבית-ספרית כאפשר לאינטראקציה חוץ בית ספרית