לוח מספר ‭:7.5‬ ההרכב של הגורם השלישי: היוזמה החינוכית כאפשר ‭( Facilitator)‬ לאינטראקציה החוץ-בית ספרית