לוח מספר ‭:7.4‬ ההרכב של הגורם השני: הקרנת היוזמה על בית הספר והקהילה