לוח מספר ‭:7.3‬ מובהקות ההבדל ניו תשובות מוייס במע'אר על היוזמה המונציפאלית הכפויה לביו תשובות מורים בג'ת על היוזמה הבית ספרית והיישובית