לוח מספר ‭:7.2‬ ההרכנ של הגורם הראשון :מנהל יוזם ומשתף