לוח מספר ‭:7.1‬ התרומה היחסית של הגורמים ומהימנותם הפנימית