פרק שביעי ממצאים ובדיקת ההשערות

השערות המחקר נבדקו בשני אופנים כמותית ואיכותית . הבחינה הכמותית לאשרור ההשערות התבססה על שני שאלונים : הראשון שאלון מספר 4 כולל את תשובות התלמידים , המורים וההורים על 60 היגדים . השני שאלון מספר 5 כולל תשובותיהם של עשרה מורים מבית הספר במע'אר על 12 היגדים . החישובים הסטטיסטים בחלק הראשון של הפרק כוללים עיבודים סטטיסטים שהובילו לניתוח גורמים , ( Factor Analisis ) מתאמים הדדים ( Multiple Correlations ) ורגרסיה מרוב ( Selltiz 1959 : Cronbach 1960 : Kerlinger 1986 ) ( Multiple Regression ) . החלק השני כולל בדיקה איכותית של השערות המחקר 1993 1995 Marshall & Rossman ) Van Manen 1983 : Yin 1984 ( Hammerslely על ידי ראיונות מובנים ובלתי מובנים של תלמידים , מורים , הורים ובעלי תפקידים בישוב . בד בבד נאספו תגובות כתובות ומשודרות בעיתונות המקומית והכלל ארצית על היוזמות בבית הספר . מקור נוסף לניתוח ולהתייחסות היוו התגובות הרשמיות שנשלחו למנהל ולבית הספר בצורה של מכתבי הוקרה , סיכומי דיונים ופגישות ופרסי עידוד והצטיינות . המסקנות המשותפות לשני סוגי הניתוחים בבדיקת ההשערות הכמותי והאיכותי מובאות בפר...  אל הספר
ד"ר רג'א סעיד פרג'